Kas prieš karą pasiduokit

Žiūrovams žadama, jog agresyvioje komedijoje nebus rodoma nieko baisiau už internete, televizijoje ar paprasčiausiai gatvėje matomus vaizdus, neretai keliančius baimę ne tik II-ojo pasaulinio karo meto, bet ir šių dienų žmogui. Visas spektaklio siužetas sukurtas pagal realius įvykius. Remiamasi straipsniais, video medžiaga – visa akivaizdžia informacija, kuri įrodo, kad karas vienokia ar kitokia forma vyksta ir dabar. Čia kalbama apie informacinį karą, kurio dėka žmonės gali demonstruoti agresiją ir smurtą įvairiausiomis formomis.

„Kas prieš karą pasiduokit“ – tai trupės „Teatronas“ pusantrų metų vykdyto teatrinio tyrimo rezultatas. Šio spektaklio kūrybinis procesas prasidėjo 2013 m. vasarą. Pradinė užduotis trupei buvo išsirinkti vieną II-ąjį pasaulinį karą išgyvenusį, jo metu kūrusi menininką, detaliai išsianalizuoti jo biografiją ir tai perkelti į sceną. Vykdydami užduotį aktoriai suvokė, kad tai, kas vyko beveik prieš šimtmetį, emociškai suvokiama ir jiems patiems. Šis pradinis biografijų tyrimas parodė, kad žmonės nėra tokie skirtingi, kad tiek menininkai, jų idėjos, vertybės, tiek jų kūrybinės sąlygos vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis siejasi ir netgi yra nukreiptos panašia linkme.

Dėl to, buvo nuspręsta, jog šis spektaklis turi diskutuoti ne apie tam tikru laikotarpiu kentėjusius menininkus, bet apie paprastus, besikartojančios lemties žmones. Taip gimė šios agresyvios komedijos esminė idėja - kultūra pasireiškia ne per ją kuriančius, bet per ją priimančius, patiriančius žmones.

Kaleidoskopiniu „gyvenimo nuotrupų” principu teatro trupė „Teatronas“ kaitaliodami šių dienų įvykius su septyniasdešimties metų praeitimi, nesiekia atlikti muziejaus funkcijos. „Kas prieš karą pasiduokit“ spektakliu stengiamasi parodyti, jog neretai prieš propagandą, pseudo-kultūrą belieka kovoti pasitelkiant refleksyvumą, ironiją ir kūrybiškumą – priemones, kurios neretai įvardijamos kaip pasidavimas.


Recenzijos:

Erikas Vasiljevas „Nežinantiems istorijos tinka viskas“


Vaidas Jauniškis „Balandžio šaligatvis: erdvės klaidoms“


Dalyvavo festivaliuose:

2017 m. COM-MOON-NA, Alytus

2017 m. CrisisArt Festival, Arezzo, Italija

2015 m. Baltojo kaspino festivalis, Kaunas

2015 m. PIN dienos, Vilnius

Repertuaras:

Galerija

Kiti spektakliai

Socialiniai tinklai

Rekvizitai

Teatronas
Įm. k. 302430039

Sąsk. nr. Paysera

LT61 3500 0100 0755 7757